ЗИМСКИ ТУРИ НИЗ ЗООЛОШКАТА ВО СКОПЈЕ СО ЕКО АВТОБУС