ПАРИЗ ЌЕ ГИ ПРЕТВОРИ УЧИЛИШНИТЕ ПОВРШИНИ ВО ЈАВНИ ЗЕЛЕНИ ПРОСТОРИ