ВОЗИ СЕ СО ТАКСИ И ПЛАТИ СО ПЕСНА – ПРОЕКТ НА ФИНСКИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ