ДЕЛОТО НА ЕЛПИДА ХАЏИ-ВАСИЛЕВА ОД ВЕНЕЦИСКОТО БИЕНАЛЕ ВО 2013 ПРВПАТ СЕ ИЗЛОЖУВА ВО МАКЕДОНИЈА