АВТОМОБИЛОТ НА „ЕПЛ“ ЌЕ БИДЕ РЕВОЛУЦИЈА, НО НЕ ТРЕБА ДА СЕ ОЧЕКУВА ПРЕД 2023