ПРОМОЦИЈА НА ФОТОМОНОГРАФИЈАТА ЗА СКОПЈЕ ОД ЕРИНА БОГОЕВА