ВО ЛЕТОНИЈА ЖИВЕЕ НАЈМАЛАТА ЕТНИЧКА ГРУПА ВО ЕВРОПА, ОД КОЈА ОСТАНАЛЕ САМО 200 ПРИПАДНИЦИ