ЕВРОПА ЛАНСИРАШЕ НОВ ВСЕЛЕНСКИ ТЕЛЕСКОП ШТО ЌЕ ПРОУЧУВА ДАЛЕЧНИ СВЕТОВИ