12 ЕВРОПСКИ ФИЛМОВИ НА ОНЛАЈН ИЗДАНИЕТО НА ФЕСТИВАЛОТ НА ТРКАЛА