НАЈВИСОКАТА ЗГРАДА ВО ЈАПОНИЈА ЌЕ ДОБИЕ КРУНА НА ВРВОТ ШТО ЌЕ СЕ КОРИСТИ КАКО ЈАВЕН ПЛОШТАД