ИЗЛОЖБАТА „ФЕМИНА 8“ И ПРОЕКЦИЈА НА КРАТКИ ФИЛМОВИ НА 28 ЈУНИ ВО СКОПЈЕ