ФИЛМСКА ВЕЧЕР И 500 ИГРАОРЦИ НА ФЕСТИВАЛОТ НА НАРОДНА КУЛТУРА ВО ВЕВЧАНИ