ФЕСТИВАЛОТ БРНИНГ МЕН ГО ОБЈАВИ ДИЗАЈНОТ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ХРАМ ЗА 2020