КООРДИНАТОР ЗА ИНТИМНОСТ ПРИ СЦЕНИ НА СЕКС – ПРОФЕСИЈА ВО ПОДЕМ ВО ХОЛИВУД