КАЗАХСТАНСКАТА „ФИЛОКТЕТ МЕДЕЈА“ ПОБЕДИ НА ФЕСТИВАЛОТ НА АНТИЧКА ДРАМА „СТОБИ“