ИНДИСКИОТ ПРЕМИЕР ОБЈАВИ ФИТНЕС ВИДЕО СО УТРИНСКИ ВЕЖБИ