САРА СИМОНОВСКА СО КОНЦЕРТ „ТАПАНОТ СЕ СЛУША НАДАЛЕКУ“ НА СКОПСКО ЛЕТО