„ОЛИМПУС“ ПО 84 ГОДИНИ СЕ ПОВЛЕКУВА ОД БИЗНИСОТ СО ФОТОАПАРАТИ