БИЛИ АЈЛИШ НА 19 ГОДИНИ ЌЕ ИЗДАДЕ КНИГА ЗА СВОЈОТ ЖИВОТ