НА 25 АПРИЛ ВЕЛИГДЕНСКИ КОНЦЕРТ ВО ФИЛХАРМОНИЈАТА СО ДЕЛА ОД МЕКМИЛАН И ШУБЕРТ