ГЕРМАНСКИ ГРАД СО 18.000 ЖИТЕЛИ Е ГОЛЕМА ЅВЕЗДА НА ИНСТАГРАМ