ШВАЈЦАРЦИТЕ ЌЕ ЗАКОПААТ 2.000 ПАРА ГАЌИ ВО ЗЕМЈА ЗАРАДИ НАУЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ