НЕМА ВЕЌЕ СЛИКАЊЕ ГЕЈШИ ВО КЈОТО, ОДЛУЧИ ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ