ГЕРМАНСКИ ДИЗАЈНЕР ПРАВИ КУЈНСКИ ПРЕДМЕТИ ОД ЈАЈЦА СО ПОМИНАТ РОК