СЛАТКАРИ ОД БАСКИЈА ПРАВАТ ЧОКОЛАДНА ВЕРЗИЈА НА „ГЕРНИКА“ ЗА 85-ГОДИШНИНАТА ОД БОМБАРДИРАЊЕТО НА ГРАДОТ