ДРАМСКИ ТЕАТАР ПРИМИ ДЕСЕТ ГЛУМЦИ, ДЕЛ ИСКУСНИ, ДЕЛ СКОРО ДИПЛОМИРАНИ