ВЕНЕЦИЈА ЌЕ ЗАБРАНИ ГОЛЕМИТЕ КРУЗЕРИ ДА ВЛЕГУВААТ ВО ГРАДОТ