ТРИДНЕВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОВРЕМЕНАТА АВТОНОМНА МАКЕДОНСКА КУЛТУРА ВО СОЛУН