„МАЛИ ЖЕНИ“ И „ГОСПОДА“ НА ГАЈ РИЧИ ОД ДЕНЕСКА ВО СКОПСКИТЕ КИНА