КОНОПОТ СТАНУВА СÈ ПОПОПУЛАРЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО