ЛАПТОП ЗАРАЗЕН СО ШЕСТЕ НАЈОПАСНИ ВИРУСИ ПРОДАДЕН ЗА 1,3 МИЛИОНИ ДОЛАРИ