РОБОТОТ ФЛИПИ ЌЕ ПРАВИ 160 ХАМБУРГЕРИ НА ДЕН ВО РЕСТОРАН ВО ЧИКАГО