НОВА ОГРОМНА СКУЛПТУРА НА ЖЕНСКА ГЛАВА ПОВИКУВА НА ТИШИНА ВО ЊУЈОРК