ХОМО ЕРЕКТУС, ПРВИОТ ВИД КОЈ ОДЕЛ ИСПРАВЕНО, ПРЕЖИВЕАЛ ПОДОЛГО ОТКОЛКУ ШТО СЕ МИСЛЕШЕ