СТУДЕНТИ СО ОНЛАЈН ИЗЛОЖБА СОБИРААТ ПАРИ ЗА ЛАПТОПИ ЗА УЧЕНИЦИ КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЛЕДАТ НАСТАВА