ТЕАТАРОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ПОЧНУВА ФЕСТИВАЛ ПОСВЕТЕН НА ИГОР МАЏИРОВ