РЕТКА КОЛЕКЦИЈА КНИГИ ЗА ЏЕЈМС БОНД СОБИРАНИ НИЗ ЦЕЛ СВЕТ СЕ ПРОДАВА ЗА 475.000 ФУНТИ