АВАНГАРДНАТА „ИЛИЈАДА“ ЗА КРАЈ НА 58. ОХРИДСКО ЛЕТО