ИЗЛОЖБАТА НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ ЗА 120 ГОДИНИ ИЛИНДЕН ПРЕТСТАВЕНА ВО ВЕЛЕС