НОВИОТ КОРОНАВИРУС КОНЕЧНО ЌЕ ДОБИЕ ИМЕ, ЗА НЕГО СЕ ДИСКУТИРАЛО ДВЕ НЕДЕЛИ