РОБОТИТЕ ЌЕ ПРЕЗЕМАТ НЕКОИ РАБОТНИ МЕСТА, НО И ЌЕ СОЗДАДАТ МИЛИОНИ НОВИ