ПОРАНЕШНА СТАНИЦА ЗА ПРИСЛУШУВАЊЕ ВО БЕРЛИН ЌЕ СТАНЕ ИСТОРИСКИ СПОМЕНИК