СОФИСКИОТ ТЕАТАР „ИВАН ВАЗОВ“ ГО ЗАТВОРА ФЕСТИВАЛОТ СКУПИ СО „ОРФЕЈ“