МКЦ СО ПОВИК ДО МЛАДИ ОД 16-20 ГОДИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ТЕАТАРСКИ ПРОЕКТ „ХОРОТ“