ИВОНА ТРИЧКОВСКА СО ИЗЛОЖБАТА „АСЕМАНТИЧКИ ЗАПИСИ“ ВЕЧЕРВА ВО МКЦ