ИЛХАН ОМАР – БЕГАЛКА ОД СОМАЛИЈА КОЈА СТИГНА ДО АМЕРИКАНСКИОТ КОНГРЕС