ВО ВЕЛЕС ДОЈДЕ ПАТУВАЧКАТА ИЗЛОЖБА „100 ГОДИНИ МАКЕДОНСКИОТ ФРОНТ“