ДОКУМЕНТАРЕЦОТ „ЈАНЅА“ ЗА БЛАЖЕ КОНЕСКИ НА 16 И 17 НОЕМВРИ ИГРА ВО СТРУГА