НОВО ДЕЛО НА БАНКСИ СЕ ПОЈАВИ ВО ХОТЕЛОТ СО НАЈЛОШ ПОГЛЕД НА СВЕТОТ