НАГРАДА ВО ЧЕШКА ЗА „КРАЈОТ НА ВРЕМЕТО“ НА МАНЧЕВСКИ